Skontaktuj się z AQS Polska,
kliknij tutaj

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Informacje na tej stronie zostały udostępnione przez AQS Polska i są przeznaczone do dostarczania ogólnych informacji. Dla uzyskania szczegółowych informacji radzimy skontaktować się z jednym z naszych pracowników.

Chociaż zadbaliśmy, aby  podane dane na tej  stronie były jak najbardziej kompletne, dokładne, aktualne i łatwo dostępne, nie można wykluczyć, że informacje tu zawarte są  niepełne lub nieaktualne. AQS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji umieszczonych na www.aqs-polska.pl

Ta strona daje dostęp do polskich i europejskich przepisów ustawowych oraz wykonawczych, wchodzących w zakres działalności AQS Polska. Ze strony AQS  nie jest to  publikacja w rozumieniu prawa bądź ustawy i ma charakter jedynie informacyjny. Tylko rząd ma prawo publikować krajowe przepisy w Dzienniku Ustaw, które mają oficjalny charakter. W odniesieniu do wspomnianych przepisów europejskich decydujący jest tylko tekst opublikowany w 'Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Możliwe, że za pośrednictwem strony internetowej AQS Polska poprzez hiperłącze, baner lub przycisk będzie możliwy dostęp do stron internetowych i / lub informacji dostarczonych przez osoby trzecie. AQS Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji przez osoby trzecie korzystające ze strony  w www.aqs-polska.pl

Strona umożliwia, aby informacje z tej strony mogły być  przeglądane  i drukowane, pobierane na twardy dysk i dystrybuowane do innych ludzi, ale we wszystkich przypadkach wyłącznie w celu  informacyjnym - a nie komercyjnym - i pod warunkiem, że wzmianka o prawach autorskich pojawi się we wszystkich tych kopiach.

Prawa autorskie © AQS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej we wszystkich postaciach tekstu, obrazów, dźwięków, oprogramowaniu  i innych materiałach zamieszczonych na tej stronie są własnością AQS.

Zabronione jest powielanie jakiejkolwiek części serwisu, sprzedawanie lub dystrybuowanie w celach komercyjnych lub zmienianie czy  włączanie do innej pracy lub publikacji, zarówno w formie drukowanej jak i  elektronicznej, w tym także wysłanie fragmentów do innej witryny, wyłączając je w innym miejscu (kadrowanie) lub zamieszczanie na  innych stronach linków do tej strony, chyba że otrzymano wcześniej pisemne upoważnienie przez AQS. Ewentualnie jest to możliwe na podstawie licencji lub innego uprawnienia.

AQS nie daje żadnych gwarancji co do bezpieczeństwa tej witryny, użytkownik potwierdza, że dane mogą być przechwycone w trakcie przeglądania. AQS nie gwarantuje, że strona jest zabezpieczona, że serwery ze stroną są zabezpieczone lub że komunikaty elektroniczne wysyłane przez AQS są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

AQS zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony lub aktualizacji jej formatu w  dowolnym czasie bez uprzedzenia. AQS zastrzega sobie prawo - bez względu na przyczynę – do przeniesienia  niniejszej witryny lub jej części, a także  do zakończenia jej działalności  lub ograniczenia dostępu do niej.

Wszystkie znaki handlowe zamieszczone na tej stronie są własnością AQS lub opublikowane za  ich  zgodą. Korzystanie z jakiegokolwiek znaku umieszczonego na tej stronie jest zabronione, chyba że  AQS udzieliło wyraźnej zgody na piśmie.

Aktualności