Skontaktuj się z AQS Polska,
kliknij tutaj

Polityka

Szanujemy prywatność odwiedzających witryny i zapewniamy, że Państwa informacje osobiste są traktowane jako poufne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas do zawarcia i wykonania umów dotyczących usług prawnych i zarządzania relacji z nich wynikających, w tym wykonywania czynności mających na celu zwiększenie bazy klientów.

Używamy Google Analytics do śledzenia sposobu korzystania z witryny. Pozyskane informacje, w tym adres komputera (adresu IP), przesyłane i przechowywane są przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google wykorzystuje te informacje do śledzenia, jak nasza strona internetowa jest używana, tworzenia raportów dotyczących naszej strony internetowej co pozwala dostarczyć potrzebnych informacji reklamodawcom  na temat skuteczności  kampanii jakie mamy im do zaoferowania.  Google może udostępnić  te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to od Google prawnie wymagane, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Na to nie mamy żadnego  wpływu.

Regulacje polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia. Zmiany będą publikowane na tej stronie.

Aktualności